Bestyrelsen KF

Senest opdateret marts 2015

Bestyrelsen holder møde en gang om ugen (ofte tirsdag).

Vi kan altid kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ellers kan du skrive til de individuelle medlemmer på de nedenstående emails.

Stilling

Navn

Blok

E-mail

Formand

Michaela Mølmer

 

 

Kasserer

Andreas Sørensen

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyindflytter og Hatten

Alin Stan

 

 

H20 og Politik

Nikolaj Kappelgaard

 

 

Sport

 Andreas Johnsen

 

 

 

 

 

 

Suppleant

Tobias Rose 

 

 

Suppleant

David Chbp

 

 

§ 12 Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en lønnet bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen. Genvalg er muligt. Bestyrelsen skal fra sin midte vælge formanden. Et medlem af bestyrelsen vælges særskilt til posten som kasserer på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og efter ændringer i bestyrelsen.